• Pon-Pet 08:00h - 19:00h
    Sub 09:00h - 14:00h
  • +381 (0) 64 1412 111
  • Pilota Mihaila Petrovića
    70 A/1,Vidikovac(Rakovica)
    11090 Beograd

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Keramičke fasete, metalokeramička kruna, kruna na implantatu, proteza na implantatima, proteza sa atečmenima

Keramičke fasete

Trend današnje savremene stomatologije je estetika naročito u regiji prednjih zuba. Pacijenti su vrlo zahtevni i često u nedoumici kako mogu da reše problem diskoloracije zuba, oblika i položaja zuba. Najčešće dosadašnje metode su bile izbeljivanje zuba, restauracija savremenim kompozitnim materijalima i izrada metalokeramičkih kruna. Keramičke fasete su najbolje estetsko rešenje kada god je moguće minimalno invazivno zbrušiti zub, sačuvati što više zdrave zubne supstance a u isto vreme ispraviti postojeće nepravilnosti. Ukoliko je u pitanju veća nepravilnost, intenzivnija prebojenost zuba koji nije vitalan, velike “bele” plombe koje je neophodno ukloniti pri izradi faseta ili neka druga kontraindikacija tada se opredeljujemo za keramičke krune. To konkretno znači da se uklanja više zubnog tkiva ali da je svakako estetski rezultat sličan obzirom da se izradjuju od istih finih keramičkih materijala.Kada je u pitanju bočna regija takodje su indikovane keramičke krune pre nego fasete, pod uslovom da se uzme u obzir zagrizaj i zvačna funkcija kojima se u ovom slučaju daje prednost. Izbor keramičkog sistema zavisi od više faktora, a o tome odlučuje stomatolog u konsultaciji sa zubnim tehničarom. Bezmetalna keramika sve više zauzima vodeće mesto u estetskoj stomatologiji i njoj pripisujemo odlike prirodnog, lepog, savršenog.

Metalokeramička kruna

Metalokeramičke krune se najcešće indikuju u cilju rekonstrukcije lečenih zuba i nadoknade preostalog kruničnog dela zuba, kao i u slučaju nadoknade zuba koji nedostaju metalokeramičkim mostovima. Predstavljaju dosadašnji zlatni standard u konvencionalnoj protetici.

Kruna na implantatu

Pitanja sa kojima se najčešće susrećemo pri razgovoru sa pacijentima su da li se opredeliti za most ili krunu na implantatu?

Svakako da uvek preporučujemo ugradnju implantata kada nedostaje jedan zub i dajemo prednost kruni na jednom implantatu nad brušenjem dva susedna zdrava zuba da bi se nadoknadio jedan izmedju njih koji nedostaje.

Proteza na implantatima

Totalne proteze su danas vrlo često retinirane takozvanim lokatorima na implantatima koji predstavljaju idealno rešenje kod pacijenata za izraženom resorpcijom alveoalarnog grebena gde je gotovo nemoguće izraditi korektnu protezu koja neće biti labava. Stoga u gornjoj vilici je predvidjena ugradnja minimum 4 implantata koja bi nosila totalnu protezu a u donjoj je moguce uraditi i na dva implantata. Na ovaj način je postignuta odlicna retencija i stabilizacija totalnih proteza . Veoma je važno napomenuti da ovako zbrinuti pacijenti dolaze na kontrole na 6 meseci i da je potreba za korekturama ovakvih proteza minimalna.

Proteza sa atečmenima

Kada god imamo odredjeni preostali broj zuba koje bi trebalo reparirati a zubi u bočnoj regiji nedostaju indikovana je izrada kombinovanog rada kruna i proteze sa atečmenima.

“Drikeri” (atečmeni) su retencioni i stabilizacioni elemementi parcijalne skeletirane( vizil ) proteze. Ovako dizajnirane proteze pružaju mnogo veci komfor za pacijenta nego klasične jer je manja mobilnost, nema kukica koje su vidljive i ono sto je najvažnije pacijent ima osecaj da nosi fiksni rad a ne mobilnu nadoknadu. Proteza se zakopča za metalokeramičke krune a kompletan rad daje zadovoljavajuće estetske i funkcionalne rezultate.

...