• +381 (0) 64 1412 111
  • info@duodental.rs

Cenovnik usluga

SAZNAJTE CENE USLUGA

Ortopantomogram 1800 din
Retroalveolarni radiogram(pojedinačno snimanje zuba)    600 din
Paranazalne šupljine(Watersova projekcija) 1800 din
Temporomandibularni zglob 1800 din
Bitewing (zagrizni snimak) 1500 din
Skanogram 1000 din
Teleradiogram 1800 din
3D CBCT 5x5 4000 din
3D CBCT 6x8 5000 din
3D CBCT 8x8 5500 din
3D CBCT 8x15 6000 din
3D CBCT 13x15


*Na lični zahtev moguće je dobiti kopiju snimka iz arhive rö dijagnostike elektronski na e-mail adresu besplatno ali i fizički na filmu ili CD-u po ceni od 500 din.


7000 din


Specijalistički pregled sa pisanim izveštajem 3000 din
Kompozitni ispun(bela plomba) 3M; Gradia - jednopovršinski 3000 din
Kompozitni ispun(bela plomba) 3M; Gradia - dvopovršinski 3500 din
Kompozitni ispun(bela plomba) 3M; Gradia - tropovršinski 4000 din
Lečenje kanala korena zuba(mašinska obrada ProTaper Next sistemom) - jednokanalni 4000 din
Lečenje kanala korena zuba(mašinska obrada ProTaper Next sistemom) - dvokanalni 5000 din
Lečenje kanala korena zuba(mašinska obrada ProTaper Next sistemom) - trokanalni 7000 din
Lečenje kanala korena zuba(mašinska obrada ProTaper Next sistemom) - četvorokanalni 8000 din
Lečenje kanala korena zuba(mašinska obrada ProTaper Next sistemom) - interseansna medikacija gangrene 2000 din
Uklanjanje kamenca i poliranje zuba 3000 din
Peskiranje 3500 din
Izbeljivanje zuba(ordinacijsko) 18000 din

Metalokeramička krunica 120€
Metalokeramički most (po zubu) 100€
Livena nadogradnja      50€
Fiberglas nadogradnja   50€
Cirkonijumska kruna 220€
Viniri (po zubu) 220€
Totalna proteza(akrilatna) 270€
Parcijalna proteza(akrilatna) 270€
Totalna proteza(skeletirana) 350€
Parcijalna proteza(skeletirana) 350€
Adhezivni most od vlakana 100€
Privremene laboratorijske krune(po zubu)   25€
Privremene kompozitne krune(po zubu)   10€

*Cene izražene u evrima konvertuju se prilikom plaćanja u domaću valutu

Hibridni rad na 4 implantata - Co-Cr frame sa ojačanim akrilatnim zubima          2500€
Hibridni rad na 4 implantata - BioHPP frame sa kompozitnim zubima               3200€
Hibridni rad na 4 implantata - BioHPP frame sa cirkonijumskim krunama          3400€
Proteza na lokatorima 1200-1400€
Adaptacija stare totalne proteze na lokatore(ukljucena i cena lokatora)             300€
Proteza na prečki          1500€
Metalokeramička kruna na Straumann implantu(sa suprastrukturom)            300€
Cirkonijumska kruna na Straumann implantu(sa suprastrukturom)            450€
Metalokeramička kruna na Neodent implantu(sa suprastrukturom)            250€
Cirkonijumska kruna na Neodent implantu(sa suprastrukturom)            350€

*Cene izražene u evrima konvertuju se prilikom plaćanja u domaću valutu

Hirurška ugradnja Straumann implanta 600€
Hirurška ugradnja Neodent implanta 390€
Sinus lift 800€
Prezervacija alveole

Vađenje implantata 

100€

150€

*Cene izražene u evrima konvertuju se prilikom plaćanja u domaću valutu

Vadjenje zuba              2500 din
Incizija apscesa/drenaža              3000 din
Komplikivano vadjenje zuba              3500 din
Hirurško vadjenje zuba              6000 din
Hirurško zatvaranje sinusa            12000 din
Resekcija/apikotomija            12000 din
Cistektomija(po zubu)               12000 din
Hirurško vadjenje umnjaka            12000 din
Hirurško oslobadjanje zuba            12000 din
Frenektomija              6000 din
Vestibuloplastika 12000-24000 din

Zalivanje fisura 1000 din
Vadjenje mlečnog zuba 1000 din
Lečenje mlečnog zuba 1500 din
Plombiranje mlečnog zuba 2000 din
Izrada splinta za bruksizam 6000 din
Sportski štitnik za zube 6000 din
Fluorizacija zuba 2500 din

Mobilni aparati 250€
Fiksni aparati(po vilici) 700€-800€
Invisalign(obe vilice) 3000€-4500€

*Cene izražene u evrima konvertuju se prilikom plaćanja u domaću valutu