• +381 (0) 64 1412 111
  • info@duodental.rs

DR SRĐAN MILOŠEVIĆ

specijalista oralne hirurgije

Stomatološki fakultet završio je u Beogradu 2009. godine. Specijalizaciju iz Oralne Hirurgije završio je 2018. godine takodje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Konstantno se usavršava iz oblasti implantologije i pohađao je više kurseva u zemlji i inostranstvu. Od naročitog značaja su sinus lift procedure i druge augmentacione metode uz ugradnju implantata koje je stekao u Švajcarskoj na Univerzitetu u Bernu 2017. godine. Učestvovao na mnogim evropskim kongresima i član je evropske asocijacije za oseointegraciju EAO kao i Sekcije za oralnu hirurgiju i implantologiju. Svakodnevno primenjuje savremene hirurške procedure u okviru preprotetske pripreme i ima izuzetne rezultate u implantološko-protetskoj rehabilitaciji pacijenata.

...