• +381 (0) 64 1412 111
  • info@duodental.rs

DR NATAŠA MEDOJEVIĆ

specijalista stomatološke protetike

Stomatološki fakultet u Beogradu završila je 2008.godine. U toku akademske godine 2007/2008 učestvovala je na fakultetu u izvođenju praktične nastave kao demonstrator na predmetu Bolesti zuba kao i u studentskim naučno-istraživačkim radovima. Završila kurs za mašinsku preparaciju kanala korena zuba i svakodnevno ga primenjuje u praksi. Doktorsku disertaciju iz naučne oblasti Stomatološka protetika na temu:” Polimorfizmi u MTHFR, GSTM1, GSTT1, MMP9 genima kao faktori predispozicije za pojavu temporomandibularnih disfunkcija” odbranila je 2016.godine. Bavi se dijagnostikom i terapijom problema sa viličnim zglobom. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završila je 2017.godine takođe na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je angažovana na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2011-2017) u okviru kojeg je publikovala brojne radove u naučnim i stručnim časopisima i učestvovala u brojnim naučnim skupovima. Član je evropske asocijacije za oseointegraciju EAO. Intenzivno se usavršava i primenjuje znanja iz oblasti implantologije, konvencionalne protetike, protetike na implantatima i estetske stomatologije.

...